TRA จัดอบรมหลักสูตร Food Safety Supervisor

THAI Restaurant Association of Australia ได้จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย จัดอบรมหลักสูตร Food Safety Supervisor ในส่วนที่เพิ่มใหม่อีก 2 unit ฟรี 1. Participate in safe food handling…

Continue Reading →

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ สมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งออสเตรเลีย ขอเชิญร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีปักษ์ใต้ ในงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ซึ่งจัดมาแล้วกว่า 20 ปี เพื่อทำบุญให้แก่บรรพบุรุษ รวมถึงส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ในประเทศออสเตรเลีย ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.…

Continue Reading →