ผู้สำเร็จราชการเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2561

นายพอล เดอ เจอร์ซีย์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ประจำรัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย และนางเคย์ เดอ เจอร์ซีย์ ภริยา ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2561 กำหนดการสำคัญระหว่างการเยือนของนาย เดอ เจอร์ซีย์ และคณะ ประกอบด้วย การเข้าชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา การเข้าเยี่ยมคารวะนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ณ ทำเนียบองคมนตรี การเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ ณ กระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ นายเดอ เจอร์ซีย์ ยังได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับสถาบันอาชีวศึกษาแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วย …………….. อนึ่ง นายเดอ เจอร์ซี เป็นผู้สำเร็จราชการฯ ระดับรัฐของออสเตรเลียคนแรกที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐควีนส์แลนด์กับภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย ทั้งนี้ รัฐควีนส์แลนด์ มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยมายาวนาน มีชุมชนไทยอาศัยในรัฐควีนส์แลนด์ประมาณ 10,000 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของชุมชนไทยทั้งหมดในออสเตรเลีย โดยเป็นนักเรียนนักศึกษาประมาณ 2,500 คน และเป็นรัฐที่มีการลงทุนของภาคเอกชนไทยมากเป็นอันดับต้น ทั้งนี้ ไทยและรัฐควีนส์แลนด์มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนระหว่างกันต่อไป

 

… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/681470?fbclid=IwAR0F2-yNQBV3zPuMVFDRHVTl_9nJcH92cNCdu1iVzRmnQx50mJLYN7FSfGw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *