TRA จัดอบรมหลักสูตร Food Safety Supervisor

THAI Restaurant Association of Australia ได้จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย จัดอบรมหลักสูตร Food Safety Supervisor ในส่วนที่เพิ่มใหม่อีก 2 unit ฟรี 1. Participate in safe food handling…

Continue Reading →

ผู้สำเร็จราชการเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2561

นายพอล เดอ เจอร์ซีย์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ประจำรัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย และนางเคย์ เดอ เจอร์ซีย์ ภริยา ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรัฐควีนส์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2561 กำหนดการสำคัญระหว่างการเยือนของนาย เดอ…

Continue Reading →

พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล 28 ตุลาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครซิดนีย์ ได้ไปร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ซึ่งนางธิดารัตน์ ชัยเรืองวิทย์ เป็นผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯ…

Continue Reading →

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ สมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งออสเตรเลีย ขอเชิญร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีปักษ์ใต้ ในงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ซึ่งจัดมาแล้วกว่า 20 ปี เพื่อทำบุญให้แก่บรรพบุรุษ รวมถึงส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ในประเทศออสเตรเลีย ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.…

Continue Reading →