top of page
Search
  • pariddesign

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ


สมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งออสเตรเลีย ขอเชิญร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีปักษ์ใต้ ในงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ซึ่งจัดมาแล้วกว่า 20 ปี เพื่อทำบุญให้แก่บรรพบุรุษ รวมถึงส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ในประเทศออสเตรเลีย ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เดินบิณฑบาตรอบพระเจดีย์ เจริญพระพุทธมนต์ สวดพิธีเปตพลีให้บรรพชน ขบวนแห่หมรับ พิธีส่งตายาย ชิงเปรต สอยดาว มีการแสดงพื้นบ้านภาคใต้หลากหลายให้ชม อาทิ การแสดงโนราห์ บริการอาหารในซุ้มฟรีโดยผู้มีจิตศรัทธา
0 views0 comments

Comments


bottom of page