รายชื่อวัดไทยในออสเตรเลีย

 วัดพุทธรังษี แอนนันเดล ประเทศออสเตรเลีย

49 Trafalgar St., Annandale, NSW 2038 Tel: 02 9557 2879, 02 9557 5612

http://www.watbuddharangsee.org/

วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์
39 Junction Rd, Leumeah NSW 2560 Tel. 02 4625 7930

http://www.watbuddharangsee.org/

วัดป่าพุทธรังษี นิวคาสเซิล

410 Sauls Road, Mandalong NSW 2264Tel. 02 4977 1771

http://www.watbuddharangsee.org/

วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ 
88 Stanmore Rd, Stanmore, NSW 2048 Tel. 02 9557 2039

http://www.watbuddharangsee.org/

วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน 
Lot 13 Teudts Rd, Bundanoon, NSW 2578 Tel. 02 4884 4262

https://www.sunnataram.org/

วัดสังฆรัตนาราม โกล์ดโคสต์

137 Beaudesert-Nerang Rd, Nerang QLD 4211 Tel: 07 5502 0464 
http://www.watgc.com/

วัดธัมมธโร แคนเบอร่า 
80 Archibald st, Lyneham, ACT 2602 Tel: 02 6249 8594

https://watdhammadharo.org.au/

วัดรัตนประทีปวิหาร อาดิเลท 
45 Smith St, Thebarton, Adelaide, SA 5031 Tel. 08 8443 5856

วัดธรรมรังษี เมลเบิร์น
387-389 Springvale Rd, Forest Hill, VIC 3131 Tel. 03 9878 6162

วัดไทยนครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

489 Elgar Road, Mont Albert Victoria, Australia 3127

 

วัดไทยพุทธาราม ควีนส์แลนด์ 
1 Paradise Rd, Forestdale, QLD 4118 Tel. 07 3806 8900

http://www.watthaibrisbane.com.au/

วัดป่าโพธิศรัทธา

295 Wilton Road, Wilton,NSW 2571 AUSTRALIA

https://www.bodhisaddha.org/wat/th/